Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 

1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@veroni.com.pl przesyłając wypełniony formularz reklamacji wraz z skanem/zdjęciem dowodu zakupu i zdjęciami wad/błędów reklamowanego towaru. Formularz reklamacji dostępny jest na końcu tego regulaminu.

Produkty przed wysłaniem są sprawdzane pod kątem prawidłowości i jakości, w przypadku uszkodzeń możliwie wynikających z dostarczania przesyłki szkodę należy zgłosić bezpośrednio na: https://inpost.pl/reklamacja

2.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru.

3. Pomimo naszych wysiłków oraz wieloletniego doświadczenia może się zdarzyć, iż przygotowany dla Państwa produkt został uszkodzony lub częściowo zgubiony podczas transportu. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego dostarczenia artykułów, prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem. Protokół powinien być spisany przy doręczeniu przesyłki lub do 7 dni od przyjęcia paczki, z kurierem który przesyłkę dostarczał.

Zgłoszenie za szkody pośrednictwem InPosthttps://inpost.pl/reklamacja

Skontaktuj się z Infolinią InPost, dzwoniąc pod numer:
746 600 000
722 444 000

Termin ten nie może zostać przekroczony. Kopię protokołu szkody, zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód zakupu prosimy przesłać faxem 56 475 41 02 lub na adres mailowy: sklep@veroni.com.pl wraz ze zdjęciami ukazującymi wadę / nieprawidłowość. Warunkiem do uznania reklamacji jest poprawnie spisany protokół szkody.

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta (od daty dostawy).

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@veroni.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno wraz z kopią/skanem dowodu zakupu. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu tego regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wartość zakupionego towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Konsument po odstąpieniu od umowy odsyła towar do sprzedającego na swój koszt w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Konsument zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru na czas transportu tak, aby nie został on uszkodzony. W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru i jego uszkodzenia na czas transportu wynikającego z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, konsument zostanie obciążony wartością uszkodzonego towaru.

8.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi, jedynie wymianie.

12. Informujemy, iż przesyłek za pobraniem nie odbieramy ze względu na brak możliwości sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń zwracanego towaru.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REKLAMACJI

WAŻNE ! DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU

Do formularza reklamacji należy dołączyć kopię/skan/zdjęcie dowodu zakupu oraz zdjęcia wad/błędów reklamowanego produktu.

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@veroni.com.pl przesyłając wypełniony formularz reklamacji.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru.

 

[POBIERZ] Formularz reklamacji

Veroni sp. z o.o.

ul.Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-200 Wąbrzeźno

Dane kupującego:

Imię i nazwisko/nazwa firmy.........................................................................................................................

Adres..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Telefon................................................................................E-mail................................................................

Opis błędów/wad reklamowanego produktu:

Numer zamówienia.......................................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru..................................................................................................................................

Opis wad/błędów...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru..................................................................................................................................

Opis wad/błędów...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru..................................................................................................................................

Opis wad/błędów...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru..................................................................................................................................

Opis wad/błędów...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

Data dostawy/odbioru towaru......................................................................................................................

Miejscowość...................................................................................................Dnia........................................

 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi na tym dokumencie.

 

Czytelny podpis Kupującego.....................................................................................................

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej w sklepie internetowym sklepveroni.pl

 

ADRES DO WYSYŁKI:

Veroni sp. z o.o.

ul.Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-200 Wąbrzeźno

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego lub drogą listowną oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.

3. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru.

4. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

[POBIERZ] Formularz  zwrotu

WAŻNE ! DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

 

Dane sprzedającego:

Veroni sp. z o.o. , ul.Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno, NIP 8781805285 KRS 0000800137

Dane kupującego:

Imię i nazwisko /nazwa firmy........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Adres.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Telefon......................................................................E-mail..........................................................................

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentach odstępuję od umowy zawartej na odległość:

Numer zamówienia.......................................................................................................................................

Numer i data dowodu zakupu.......................................................................................................................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

Nazwa/symbol towaru...........................................................................Ilość w sztukach..............................

 

Data dostawy/odbioru towaru...................................................................................

 

Miejscowość...................................................................................Dnia.......................................................

 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi na tym dokumencie.

 

Czytelny podpis Kupującego..........................................................................................................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl